Home Links Contact   - Medewerker inlog
Volg ons via

Blog – leerplicht en kwalificatieplicht 1


Blog leerplicht in Nederland door Regina, Sheila en Ellen

In Nederland ben je leerplichtig tot een bepaalde leeftijd, maar hoe zit het nou precies? Omdat het voor veel scholieren onduidelijk is, hebben wij een informatieve blog geschreven over dit onderwerp.

Leerplicht
Wanneer je in Nederland tussen de vijf en zestien jaar oud bent, ben je leerplichtig en moet je verplicht naar school. Wanneer je niet naar school gaat, om wat voor reden dan ook, dan kan je al gauw een bezoekje van de leerplichtambtenaar verwachten.
De leerplichtambtenaar gaat namelijk op bezoek bij scholieren die zich niet aan de leerplicht houden. Het doel van een leerplichtambtenaar is om ervoor te zorgen dat spijbelaars weer naar school toe gaan.

Schoolverlaten en startkwalificatie
Als je niet meer naar school wil om bijvoorbeeld te werken of omdat school niet je ding is, is dat mogelijk. Wel moet iedereen zich voldoen aan de kwalificatieplicht. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (afgekort LVS), heeft de wettelijke taak verzoeken voor vrijstellingen te toetsen en behandelt verzuimmeldingen. Scholen zijn verplicht verzuim te melden.

Daarnaast houdt LVS het toezicht op de kwalificatieplicht. Deze plicht geldt voor jongeren die nog geen achttien jaar zijn en die de volledige leerplicht achter de rug hebben, maar nog geen startkwalificatie hebben behaald. Zij moeten een onderwijsprogramma volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie: mbo-2, havo of vwo-diploma.

Wij hopen dat het nu ook voor medestudenten duidelijk is wat de leerplicht is en hoe je een startkwalificatie behaalt.

 

Copyright © 2024 Anker & Ketting