Home Links Contact   - Medewerker inlog
Volg ons via

Blog Leerplicht en kwalificatieplicht 2


Leerplicht en kwalificatiewet door Rianne, Astrid en Nienke

De eerste leerplichtwet werd ruim honderd jaar geleden ingevoerd. De meerderheid vindt de leerplichtwet belangrijk, maar waarom is de leerplicht – en kwalificatiewet nou zo belangrijk? In deze blog ga je erachter komen waarom het zo belangrijk is.

 Wat is de leerplichtwet?

In de leerplichtwet staat dat kinderen vanaf hun vijfde verplicht onderwijs moeten volgen. Vanaf hun vijfde zijn ze leerplichtig tot hun zestiende. De huidige leerplichtwet is in 1969 opgesteld. In een onderwijsovereenkomst staat dat je recht hebt op onderwijs en stage. Je hebt als plicht om op tijd te komen en naar school te gaan.  Als je te vaak afwezig bent, kom je in aanraking met de leerplichtambtenaar.

 Wat is een leerplichtambtenaar?

Een leerplichtambtenaar is een ambtenaar bij de Nederlandse gemeente. Elke gemeente heeft minimaal één leerplichtambtenaar in dienst. Een leerplichtambtenaar kom je tegen als je te vaak afwezig bent en hij helpt je op het juiste pad te komen.  Hij gaat in gesprek met je en zoekt uiteindelijk naar de juiste oplossing. Als je niet luistert naar de leerplichtambtenaar en nog steeds niet naar school gaat, kom je bij de rechtbank terecht. Eerst kijkt de rechtbank wat de situatie is en daarna bepalen ze of ze je een boete geven of taakstraf. Bij extreme gevallen kan er een gevangenisstraf opgelegd worden.

 Wat betekent kwalificatieplicht?

In Nederland geldt de verlengde leerplicht voor scholieren en studenten: de kwalificatieplicht. Er geldt een kwalificatieplicht voor scholieren zonder diploma. Je moet naar school tot je achttiende verjaardag. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren naar school moeten tot zij een startkwalificatie behalen en dat houdt in: een diploma van mbo niveau 2, havo of vwo.

Luxeverzuim

Een luxeverzuim is dat je buiten de vakanties op vakantie gaat. School moet het meteen melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar komt bij je thuis of stuurt een brief. Als je niet reageert, weet hij genoeg en je komt meteen voor de rechter. De ouders komen meestal voor de rechter, omdat zij de vakantie boeken. Je krijgt een boete van € 100,-  euro per schooldag en per persoon.

Dus, zorg ervoor dat je naar school gaat en niet in de problemen komt.

Copyright © 2024 Anker & Ketting